Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Cessió d'espais de l'Estruch Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Sol·licitud d'ús d'espai de l'Estruch


*DNI/NIF:
*Cognoms i Nom:
*En representació de l'entitat o companyia:
Núm.reg.Entitats:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
Municipi:
Província:  CP   
*Telèfon:  E-mail   


Característiques de la sol·licitud

*Tipus d'ús: Periòdic
Esporàdic
*Espai sol·licitat:
*Genere:
*Data inici:    (dd/mm/aaaa)   *Data final:    (dd/mm/aaaa)
Horari:
*Dies de la setmana:
*Objectiu de cessió:
(nom de l'espectacle, autor, director, membres de la companyia...)
*Núm. previst d'assistents:
Data prevista d'estrena o presentació:
Lloc previst d'estrena o presentació:
Observacions:
 


Documentació

 
Per poder atendre la vostra solicitud heu d'enviar per correu elèctronic (estruch@ajsabadell.cat) el vostre projecte artístic. Si us plau incloueu al mail les dades següents: nif,nom i congoms asociat a la sol·licitud.
 La cessió es considerarà efectiva un cop l'Ajuntament contesti a la companyia 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell
Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat