Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Sol·licitud publicació d’aplicacions Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Dades personals


*DNI/NIF:
*Cognoms i Nom:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
*Municipi:
*Província:  *CP   
*Telèfon:  *E-mail   
 


Característiques de la sol·licitud

Nom App:
Objectius i funcions de l'App:
Plataforma / Store:
Web 
iOS / AppStore
Android / PlayStore
Blackberry / BlackberryWorld
Windows Phone / WindowsPhoneStore
Utilitza dades extretes d'OpenDataSBD?: Sí No
Idiomes: Català Castellà Anglès
Altres idiomes:
Observacions:
He llegit i accepto els criteris i codi ètic:
  
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell
Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat