Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


INFORMACIÓ Valoració prèvia d'una futura liquidació de Plusvàlua Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.
Els camps amb dos asteriscs(**) són obligatoris en cas de persona física.
Els camps amb tres asteriscs(***) són obligatoris en cas d'herència.

Identificació de l'immoble

Referència cadastral *
      (Validar referència cadastral)
Adreça  


Dades del document

Tipus de transmissió *  
Notari *  
   
  En cas de no trobar el nom del notari, el podeu entrar directament
Protocol *  (any/00000)
Data del document *  (dd/mm/aaaa)
Data de defunció ***  (dd/mm/aaaa)
Data de transmissió anterior *  (dd/mm/aaaa)
Percentatge de propietat transmès *   %
En cas de plaça de pàrquing, participació indivisa   %


Transmissor

   1r cognom o raó social *  2n cognom  Nom **
Nom o raó social      
Document  DNI *    Telèfon    Fax  
Adreça  
Codi postal Municipi Província


Adquiridor

   1r cognom o raó social *  2n cognom  Nom **
Nom o raó social      
Document  DNI *    Telèfon    Fax  
Adreça  
Codi postal Municipi Província


 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de PLUSVÀLUES per al seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.PujarPujar enrere