Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Cessió d'espais de l'Estruch Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Sol·licitud d'ús d'espai de l'Estruch


*DNI/NIF:
*Cognoms i Nom:
*En representació de l'entitat o companyia:
Núm.reg.Entitats:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
Municipi:
Província:  CP   
*Telèfon:  E-mail   


Característiques de la sol·licitud

*Tipus d'ús: Periòdic
Esporàdic
*Espai sol·licitat:
*Genere:
*Data inici:    (dd/mm/aaaa)   *Data final:    (dd/mm/aaaa)
Horari:
*Dies de la setmana:
*Objectiu de cessió:
(nom de l'espectacle, autor, director, membres de la companyia...)
*Núm. previst d'assistents:
Data prevista d'estrena o presentació:
Lloc previst d'estrena o presentació:
Observacions:
 


Documentació

 
Per poder atendre la vostra solicitud heu d'enviar per correu elèctronic (estruch@ajsabadell.cat) el vostre projecte artístic. Si us plau incloueu al mail les dades següents: nif,nom i congoms asociat a la sol·licitud.
 La cessió es considerarà efectiva un cop l'Ajuntament contesti a la companyia 


D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer Registre General, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, i amb la finalitat de Registre d’entrada i sortida d’instàncies i documents. Així mateix, poden incorporar-se a altres fitxers propietat de l’Ajuntament de Sabadell si és necessari per a la realització del tràmit sol·licitat. Les dades facilitades només seran cedides en els supòsits previstos a la Legislació vigent. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat