Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Domiciliació bancària per internet Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Dades personals


*DNI/NIF:
*Cognoms i Nom:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
*Municipi:
*Província:  CP   
Telèfon:  E-mail   
 DomiciliacióImpost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa de guals
IBI
IAE
Taxa de residus
Exposa:


Exposa:
 Dades Bancàries*Per que la sol·licitud de domiciliació tingui efecte consulteu el calendari fiscal 


D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer Registre General, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, i amb la finalitat de Registre d’entrada i sortida d’instàncies i documents. Així mateix, poden incorporar-se a altres fitxers propietat de l’Ajuntament de Sabadell si és necessari per a la realització del tràmit sol·licitat. Les dades facilitades només seran cedides en els supòsits previstos a la Legislació vigent. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat